#1 Over hele kloden vokser økonomiske og politiske kløfter imellem storbyer og resten af verden.

#2 Moderne metropoler som København strækker sig over store urbaniserede og fungerer som kontrolcenter for økonomien.

#3 Danmark er på flere parametre blandt de mest centraliserede lande i den vestlige verden.

#4 Særlige politiske og økonomiske forhold i Danmarks historie har bidraget til at gøre København til et dominerende center

#5 Over de sidste 25 år er den geografiske ulighed i Danmark steget med koncentration omkring København.

#6 Problemet med stigende geografisk ulighed vil være blandt kerneudfordringerne i fremtiden og kræver fokuseret politik ud fra økonomiske og geografiske kriterier.