Hvad er en by?

Moderne metropoler som København strækker sig over store urbaniserede områder og fungerer som kontrolcentre for økonomien.

Mange historikere mener, at dannelsen af byer var et fundamentalt skridt i den menneskelige udvikling—og faktisk stammer selve begrebet civilisation fra det latinske ord for byboer. I løbet af 1600-tallet blev de fleste europæiske byer underlagt nationalstater. Men fokus på nationer kan skygge for, at byerne stadig spiller en helt central rolle.

Kort over en af de mange forskellige rangeringer af verdens byer. Her er det Global Power City Index 2017 fra Institute for Urban Strategies.

Globale byer

Den hollandsk-amerikanske sociolog Saskia Sassen skrev i 1991 en berømt bog om såkaldte globale byer. Tesen om globale byer siger, at den globale økonomi er styret igennem en lille række store metropoler, der fungerer som kontrolcentre. Den globale økonomi er således struktureret i og af et hierarki af byer.

I toppen af hierarkiet er de få globale byer, herefter kommer et bredt lag af superstjerne-byer. Derunder findes byer, som ikke er blandt superbyerne, men som dog fungerer som lokale centre. Og nederst i hierarkiet ligger alle tyndtbefolkede områder udenfor de store metropoler.

Urbane regioner

For alle disse metropoler gælder det, at de forlængst er vokset udover deres indre bykerne, som i København og mange andre europæiske byers tilfælde er middelalderbyen indenfor de bymure, som blev revet ned i løbet af 1800-tallet. For at sætte begreb på de moderne storbyer med deres omfattende forstæder, er bysociologer begyndt at bruge konceptet multi-centriske metropoler.

Hvis man vil forstå virkeligheden omkring moderne storbyer, skal man kigge på dem som multi-centriske urbaniserede regioner. København som metropol dækker mere end indre by og brokvartererne. Den indeholder i første omgang også de nærmeste forstæder såsom Hvidovre og Gentofte. Men i grunden eksisterer der et urbant bebygget område hele vejen fra Hørsholm i nord til Køge i syd og Roskilde i vest.

København som multi-centrisk metropol — ■ Bykerne/høj bebyggelse Bymæssig bebyggelse Erhvervsområde

Arbejdskraft og investeringer bevæger sig gnidningsfrit på tværs af erhvervscentre i f.eks. Ballerup, Avedøre eller Høje-Taastrup og beboelsescentre på Nørrebro, i Lyngby eller Greve. Hvad alle disse steder har tilfælles er at være del af et samlet dynamisk metropol-område med Københavns indre by som epicenter.