Undervisningsmateriale

Samfundsgeografien trækker tråde til alle dele af historien.

Bogen giver således mulighed for at smage på discipliner som økonomi, sociologi, politologi, videnskabsteori og teknologihistorie i en sammenhængende analytisk fortælling.

Bogen er derfor velegnet som undervisningsmateriale i bl.a. samfundsfag på gymnasieniveau.

Download brochure for undervisningspakke. Skriv til david.kempel@cemetro.dk og få et tilbud.