Geografisk ulighed i Danmark

Superregion

Superregion er et tværdisciplinært forskningsprojekt om geografisk ulighed i Danmark. Få et oplæg til strategisk og politisk rådgivning eller et modtagertilpasset foredrag ved at kontakte David Kempel. Læs mere om emnerne i projektet og find ud af, hvorfor geografisk politik vil være blandt fremtidens store fokusområder.