Om bogen

Superregion er ment som et fængende begreb, der skal pege på, at det centrale element i den danske samfundsgeografi er den altdominerende byregion omkring København. Men Superregion har også en mere stringent betydning: super i forståelsen over niveau.

Historien, med kongemagtens koncentration i København under kolonitiden og afgivelsen af norske og tyske statsdele netop som landet træder ind i urbaniseringens tidsalder, har gjort byen til landets absolut førende. På den anden side efterlod enevældens landboreformer landdistrikterne med en strukturel svaghed i aldrig at blive planlagt til beboelse. Det har medført en – i international sammenligning – høj grad af geografisk polarisering imellem Københavns byregion og resten af landet.

Med fremkomsten af et teknologisk paradigme, der favoriserer vækst i byregioner, er tilstedeværelsen af en globalt konkurrencedygtige byregion blevet afgørende for nationaløkonomien. Polariseringen udgør derfor et dilemma for det politiske system, der må balancere hensynet til et økonomisk center over for hen­synet til demokratisk repræsentation af befolk­ningen uden for centeret. Et dilemma, der på et fundamentalt plan udfordrer den demokratiske stat.

Bogen er skrevet af samfundsforsker David Kempel. Se data fra bogen.


Bogens kapitler:

  • Kapitel 1: Danmarks Superregion og teknologisk forandring
  • Kapitel 2: Byregioner og global megatrend (en international sammenligning)
  • Kapitel 3: En storby på marken
  • Del 1: Kongens København og landsbyens afvikling (ca. 1500-1800)
  • Del 2: Imperiet kollapser, og den moderne storby skabes (ca. 1800-1945)
  • Del 3: Fra planlægning til projekt (ca. 1945-2020)
  • Kapitel 4: Landbolivets hårde skæbne

108 sider, forlaget Hovedland oktober 2022 (ISBN 978-87-7070-833-3)

Køb bogen