Data

Superregion København bygger på et omfattende datamateriale. Her kan du gå på opdagelse i et udvalg af tallene fra bogen.

Ovenstående figur viser et socioøkonomisk indeks* over landets kommuner baseret på seks variabler. Klik på kortet for at se tallene for 2019.


Indekset går tilbage til 1992. Sammenligning over tid viser stigende koncentration omkring hovedstaden.


Et overblik over hele tidsserien afslører øget geografisk polarisering.

* For detaljeret beskrivelse af socioøkonomisk indeks se METROPOL 2021 nr. 2 s. 22-36


Polariseringen er drevet af den teknologiske udvikling, der kræver mere og mere viden.


Teknologisk kapacitet er koncentreret omkring storbyerne og særligt København.


Den højteknologiske medicinalindustri kan konkurrere globalt med afsæt i hovedstadens byregion.


Polariseringen af økonomisk aktivitet kan også aflæses i ejendomspriserne.


Kortet viser samfundsgeografien ekstremer: vækstende byregioner over for "udkanten" (her defineret som indeksets nederste kvartil).


Det seneste årti har befolkningstilvæksten været stærkest i hovdestaden.


Uddannelsesniveauet er steget markant mere i byregioner.


Også målt på negative socioøkonomiske parametrer er polariseringen steget.


Udviklingen har betydet stigende politisk polarisering.


Køb bøgen og få hele anlaysen.