Hvad er Superregion?

Superregion er et forskningsprojekt, der kortlægger årsager og dynamikker i geografisk ulighed i Danmark. Projektet skal sætte fokus på nødvendigheden af geografisk politik.

Projektet er udviklet af samfundsforsker David Kempel med henblik på at bringe geografisk politik i spil og sætte geografisk ulighed på dagsordenen fra et evidensbaseret perspektiv. Du er velkommen til at kontakte mig om alt vedrørende Superregion eller for at få en snak om geografisk politik. Jeg tilbyder bl.a.

  • Modtagertilpasset foredrag om projektet Superregion
  • Uddybende analyser af konkrete cases og problemstillinger
  • Strategier for fremme og implementering af geografisk politik

Superregion henviser til området omkring hovedstaden. Det er ment som en ny og bedre ramme for diskussionen om udkantsdanmark, fordi det peger på, at det er storbyerne fremfor landdistrikterne, der driver udviklingen imod geografisk ulighed.

Geografisk ulighed og politik vil være blandt fremtidens vigtige fænomener, og området rummer et essentielt perspektiv på udfordringer med ulighed, bæredygtighed og økonomi. Prioritering og proportionering er grundlæggende for god økonomi, og det gælder også i relation til den rumlige organisering. Derfor indeholder strategier og politik for hvordan arealer skal anvendes nøglen til effektiv omsætning af teknologiske og sociale landvindinger i det moderne samfund.